FAMILY PERFECT DAY

Egy tökéletes családi nap

Szabályzat

Szeretettel üdvözöljük a rendezvény vendégeit.

Ez a jegy a túloldalon feltüntetett előadásra, egyszeri belépésre jogosít, de csak abban az esetben, ha Ön elfogadja az alábbi feltételeket és tudomásul veszi, hogy köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat a rendezők ellenőrzése mellett. A rendezvényre 14 éven aluli látogatók, csak felnőtt korú kísérővel léphetnek be.  A rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.  A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A rendezőség a 2005.évi CXXXIII.tv. alapján -egyebek mellett- jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak bevitelének megakadályozására, s a rendezvény megtartását zavaró személyt távozásra felszólítani. Ez esetben a belépőjegy árát a rendezőség nem téríti vissza.

Tilos behozni a rendezvény területére bármilyen italt, üveget, műanyag palackot vagy más, a rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat. Szigorúan tilos minden kamera, magnó és más hang- és képrögzítő berendezés behozatala.

Az előadásról kép és hangfelvétel készülhet, amelyen, mint látogató Ön is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem léphet fel a rendezőkkel, a felvétel készítővel vagy annak jogos felhasználóival szemben.

Kérjük, hogy belépőjegyet kizárólag hivatalos jegyértékesítő partnereknél, az oldal online felületén, vagy a rendezvény helyszínen vásároljon, jegyet fénymásolni, vagy bármilyen úton reprodukálni ne engedje, mert a hamisítók illetve a hamis jegy felhasználója ellen eljárást kell indítanunk.

A jegyek rejtett biztonsági jellel védettek eredetiségüket a rendezők a bejáratnál ellenőrzik. A rendezvény elmaradása esetén a jegyek kizárólag a vásárlás helyén, 30 napos jogvesztő határidőn túl válthatók vissza. A jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel a rendezőkkel szemben.

Egyéb esetekben jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza.

A jeggyel igénybevett szolgáltatásért a jegy másik oldalán szereplő rendezvényszervező a felelős.